Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

 

2021 rok

Kazanie 10.10.2021 brat Jan Walica - 2 List Piotra, 3
Kazanie 3.10.2021 brat Jacek Medes - Boży wzrost
Kazanie 26.09.2021 brat Jan Walica - 2 List Piotra, 1
Kazanie 19.09.2021 brat Robert Żeromski 
Kazanie 12.09.2021 brat Henryk Turkanik - Mat. 1, 1 i inne
Kazanie 5.09.2021 brat Jacek Medes - Herb. 12, 1-3 i inne
Kazanie 29.08.2021 brat Krzysztof Gołębiewski - A Ojcze Nasz...

Kazanie 15.08.2021 brat 
Piotr Kramer - Co mogę dać i po co
Kazanie 01.08.2021 brat Jan Walica - List to Efezjan, 1.
Kazanie 25.07.2021 brat Robert Żeromski 
Kazanie 18.07.2021 brat Piotr Kramer - Kochać jak Jezus - 1 Kor. 13 i inne
Kazanie 11.07.2021 brat Jan Walica - Kościół
Kazanie 4.07.2021 brat Piotr Żądło 
Kazanie 27.06.2021 brat Jan Walica - List to Rzymian, 8. 
Kazanie 13.06.2021 brat Jerzy Karzełek - Żyjemy w świetle Chrystusowego zwycięstwa - Efezjan 1, 15 i dalsze 
Kazanie 6.06.2021 brat Piotr Kramer -  Cel życia chrześcijanina
Kazanie 30.05.2021 brat Jan Walica -  Chodzić bez zastrzeżeń z Panem
Kazanie 16.05.2021 brat Andrzej Hernik - fragmenty NT, Listy do Tymoteusza
Kazanie 2.05.2021 brat Robert Żeromski 
Kazanie 25.04.2021 brat Marian Pawlas -  Psalm 23
Kazanie 11.04.2021 brat Jan Walica -  Śmierć Pana Jezusa,  1 Piotra, 3, 18, i inne 
Kazanie 4.04.2021 brat Arkadiusz Łowicki - Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie
Kazanie 28.03.2021 brat Robert Żeromski - Hebr. fragmenty 
Kazanie 21.03.2021 brat Artur Stępień,  Marka 12, 41 
Kazanie 7.03.2021 brat Jan Walica -  Żywa nadzieja,  1 Piotra, 3 - 7 
Kazanie 14.02.2021 brat Jan Walica - Nie zbaczaj z drogi 
Kazanie 7.02.2021 brat Ryszard Arlt  - Podróż Pawła na Maltę [ Dz. ap. 28 ]
Kazanie 31.01.2021 brat Robert Żeromski  - Gedeon [ Ks. Sędziów 6 ]
Kazanie 17.01.2021 brat Czesław Bassara  - Chcemy Jezusa widzieć 
Kazanie 10.01.2021 brat Piotr Kramer -  Przynoś obfity owoc 1, NT
Kazanie 3.01.2021 brat Jan Walica -  Jozue 1, 1-9 i dalsze


Kazania 2020 >>>