Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

2023 rok

Kazanie 31.12.2023 brat Robert Żeromski 
 
Kazanie 17.02.2023 brat Piotr Kramer - Co wpuszczasz do swojego serca
Kazanie 03.12.2023 brat Jerzy Karzełek Chrześcijańska zbroja - Efez. 6, 10-18.
Kazanie 26.11.2023 brat Jan Walica - Ks. Jonasza.
Kazanie 12.11.2023 brat Robert Żeromski - Mt. 16, 13-18 i inne
 
Kazanie 5.11.2023 brat Jan Walica - Składanie świadectwa życia z Panem Jezusem - Mt. 28, 18-20 i inne
Kazanie 22.10.2023 brat Jan Walica - Jak sprawdzać nasze chrześcijańskie życie - 1 J,1.
 
Kazanie 15.10.2023 brat  Rudolf Szczypka - Psalm 121 
Kazanie 8.10.2023 brat Jacek Medes - Dwie drogi,  Mat. 7, 13-14 i inne
Kazanie 24.09.2023 brat Krzysztof Gliwiński - W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, J, 1:4
 
Kazanie 17.09.2023 brat Henryk Turkanik, Pan Jezus w Ewangelii Marka.
Kazanie 20.08.2023 brat Jacek Medes - Jak walczyć z grzechem kłamstwa
Kazanie 13.08.2023 brat Włodzimierz Filipski - Odnowa w życiu chrześcijanina
Kazanie 06.08.2023 brat Jan Walica - Chodzenie z Bogiem
 
Kazanie 30.07.2023 brat Piotr Kramer - Pokora
Kazanie 23.07.2023 brat Jan Walica - Chrystus umiłował Kościół - Ef. 5 25-27 i inne
 
Kazanie 16.07.2023 brat Robert Żeromski - "O jedna kropla za dużo..."
 
Kazanie 9.07.2023 brat Dariusz Czyszczoń - fr.ks. Jeremiasza
Kazanie 2.07.2023 brat Jacek Medes - Zwycięskie życie w Chrystusie

Kazanie 25.06.2023 brat Piotr Kramer - Od jednej chwili coś się zaczyna
Kazanie 18.06.2023 brat Piotr Żądło - Chrzest
Kazanie 11.06.2023 brat Jan Walica 
 
Kazanie 4.06.2023 brat Jacek Medes - Ma czym polega miłość do Boga - fr. Ps.119 i inne
Kazanie 21.05.2023 brat Robert Żeromski - Ja Jestem
 
Kazanie 7.05.2023 brat Jan Walica - Próby i doświadczenia w życiu chrześcijanina, Fil. 1, 27-30, i inne
 
Kazanie 23.04.2023 brat Piotr Kramer - Słabi i silni
Kazanie 9.04.2023 brat Jacek Medes - Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?
Kazanie 2.04.2023 brat Robert Żeromski - 5 Moj. 8.
 
Kazanie 26.03.2023 brat Artut Stępień - Wierny dlatego, wierny pomimo, 1 Król. 17.
 
Kazanie 19.03.2023 brat Krzysztof Gliwiński - Czy jestem Tymoteuszem? 2 Tym. 3, 10-17.
 
Kazanie 12.03.2023 brat Jan Walica - Znaki przyjścia Pana Jezusa, Łk. 17, 26-36
 
Kazanie 5.03.2023 brat Jacek Medes - Jak rozwijać i umacniać naszą wiarę - 2 List Piotra, 1.
Kazanie 19.02.2023 brat Krzysztof Gliwiński 
 
Kazanie 12.02.2023 brat Ryszard Arlt  
Kazanie 5.02.2023 brat Robert Żeromski - 2 Król 6, 8-23
 
Kazanie 29.01.2023 brat Jan Walica 
 
Kazanie 22.01.2023 brat Jacek Medes - Żyj dla Boga nie dla świata
Kazanie 15.01.2023 brat Czesław Bassara - Problemy wierzących ludzi
Kazanie 8.01.2023 brat Krzysztof Gliwiński - Pan Jezus jako sługa, Iz. 42, 1-9.
 
Kazanie 1.01.2023 brat Jan Walica - Psalm 90
 

Kazania 2022 >>>