Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

2017 rok i starsze

22.10.2017 r. brat Henryk Turkanik - https://youtu.be/d6zPLXVwyCw

15.10.2017 r. brat Jan Walica - https://youtu.be/8CVixR1PXjM

30.07.2017 r. - https://youtu.be/xV8ZSMS-uk8

27.08.2017 r. brat Robert Żeromski - https://youtu.be/0MoBKHEkzjc

24.09.2017 r. brat Rudolf Szczypka - https://youtu.be/EGEtgYNsSVY

20.08.2017 r. brat Henryk Turkanik - https://youtu.be/4W2lEspJUZ0

17.09.2017 r. brat Jan Walica - https://youtu.be/wkglHaK1wa0

13.08.2017 r. brat Arkadiusz Łowicki - https://youtu.be/8zAnIBL6gr4

9.07.2017 r. brat Henryk Turkanik - https://youtu.be/W-o0g2wUHYw

2.07.2017 r. brat Jan Walica - https://youtu.be/wA0pnLKsBsU

4.06.2017 r. brat Tadeusz Nowak - https://youtu.be/hxrvD1My4pM

21.05.2017 r. brat Artur Stępień - https://youtu.be/tMmjMrhdvrk

14.05.2017 r. brat Jan Walica - https://youtu.be/oK8xMAZQoVI

30.04.2017 r. brat Robert Żeromski - https://youtu.be/W8wRxAEig1Q

30.03.2017 r. brat Gerhard Frey (wykład) - https://youtu.be/22cynvBbW6o

23.04.2017 r. brat Włodzimierz Filipowski - https://youtu.be/bfh11zVO0qc

9.04.2017 r. brat Andrzej Hernik - https://youtu.be/W-LI_G22iM8

26.03.2017 r. brat Arkadiusz Łowicki - https://youtu.be/vUusAOcGZho

19.03.2017 r. brat Jan Walica - https://youtu.be/HJV_E_SCiFk

2.04.2017 r. brat Henryk Turkanik - https://youtu.be/q_jK0e3oPZs

https://youtu.be/E-xu-wAB9PE

https://youtu.be/PsU0OvmgkqM

https://youtu.be/YieLze3g8rA

https://youtu.be/koYmlpDB9jg

https://youtu.be/OT7xBFPgfoA

https://youtu.be/XhsEeJrivFg

https://youtu.be/VOjHDd4Cjx0

https://youtu.be/OZfY83E1x-4

https://youtu.be/Oc2JP1wENgs

https://youtu.be/xQO_u7-cW_M

https://youtu.be/lN08kQiOMTU

https://youtu.be/iPP8jdmvQW0

https://youtu.be/wis0i8vNCmc

https://youtu.be/n5-lAFLKpMA

https://youtu.be/fm_5qSvCryo

https://youtu.be/yVJpodc6QrA

https://youtu.be/Gi5mF6Mvvpg

https://youtu.be/uAH5JeFdcpI

https://youtu.be/KaJshA_JT78

https://youtu.be/IOrQeKqUTUk

https://youtu.be/jRsz2thLMSM

https://youtu.be/U-8lUxVlRy0

https://youtu.be/jdVAyu0EP88

https://youtu.be/h6xPJq0BmD0

https://youtu.be/06jmrD2g_ls

https://youtu.be/sPIoYTQph-Y

https://youtu.be/zvSR0gpSohk

https://youtu.be/m4j5YY7PqDM

https://youtu.be/RSTE1KUE67M

https://youtu.be/H5rFYIt17h4

https://youtu.be/g7tpLLuZmNs

https://youtu.be/7SUANz5GZnM

https://youtu.be/cGyWkFoU0fg

https://youtu.be/AaEGPJVophw

https://youtu.be/Q2WW86a1UYY

https://youtu.be/UZAXq2a7MfM

https://youtu.be/wtOiniWYzbY

https://youtu.be/NaQm1lrA1PY

https://youtu.be/s6m1gvyWAl0

https://youtu.be/3xLRVGvwUXE

https://youtu.be/XCyJBrMeZoQ

https://youtu.be/WsZ7qd_KcCk

https://youtu.be/R-xzZQDVk08

https://youtu.be/q9_QPalXGNA

https://youtu.be/pcwfpOM_DoU

https://youtu.be/EgWg50d-c9s

https://youtu.be/g1Ngd1LS8oo

https://youtu.be/u3Mgbnxd0BI

https://youtu.be/uWi_M6J2ikw

https://youtu.be/SzdMYhqQ5_s

https://youtu.be/5WtJeON2aE0

https://youtu.be/ilDrwppTtwA

https://youtu.be/p5SJA8TRCmQ

https://youtu.be/3yKIjfiWaHk

https://youtu.be/k5_xt9R_Fy4

https://youtu.be/0kqChcHGXQQ

https://youtu.be/4pTeTEfpMHI

https://youtu.be/vtxP84qXJVQ

https://youtu.be/HgVsqebgGCg

https://youtu.be/tvAWdeIvX9g

https://youtu.be/AcCPQAXjA5I

https://youtu.be/cjiBPOEyFwY

https://youtu.be/VrAlmzZfj00

https://youtu.be/4lmfxflV3yo

https://youtu.be/ExqGU-XSAL4

https://youtu.be/yv0RHDTM5MQ

https://youtu.be/VObre_9Ttxg

https://youtu.be/Nl8-Y0Zy8rw

https://youtu.be/nL1YeJhirQ0

https://youtu.be/n7eKSxND40U

https://youtu.be/IgYH1zmKCQk

https://youtu.be/0IXkINgp7FM

https://youtu.be/XZgRpuj6F54

https://youtu.be/TyrHwrfRvCk

https://youtu.be/CEAaoXbxBAo

https://youtu.be/1K8rWCBgXp0

https://youtu.be/r4R6oB9IxNA

https://youtu.be/BsNIIjCxblM

https://youtu.be/-ZX6CrgIJ9o

https://youtu.be/Xd4NRBxlufM

https://youtu.be/oVUfCc41WRM

https://youtu.be/ygFnU4Ar-xk

https://youtu.be/BC9qk_GgXzM

https://youtu.be/YeUfDHP-XsY

https://youtu.be/33IrXxYG328

https://youtu.be/T3ZL1yl5iTU

https://youtu.be/gYTg2qqnK_A

https://youtu.be/9fH83yOSAco

https://youtu.be/eE6WhvmDeJU

https://youtu.be/iXDh-zClbyc

https://youtu.be/KB1HrGX0hWc

https://youtu.be/BboaS6iTkFs

https://youtu.be/MfViF71vGbE

https://youtu.be/XidQ0lPqoBY

https://youtu.be/kaMItekLGyc

https://youtu.be/d_0ZjN5EQeY

https://youtu.be/FsUuBCR7Bso

https://youtu.be/DOeLem1gJt0

https://youtu.be/AErF40Jnziw

https://youtu.be/DKW--NqwA2o